Säännöt

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Livonsaaren osuuspuutarha ja kotipaikka Naantali. Ruotsiksi nimi on Livonsaari andelsträdgård.

2 § Tarkoitus
Osuuskunnan tarkoitus on edistää paikallisen ja luonnonmukaisesti tuotetun ruoan saatavuutta sekä tarjota mielekästä työtä Livonsaarella ja lähialueilla.

3 § Toimiala
Osuuskunnan päätoimiala on puutarha- ja maataloustuotanto. Lisäksi osuuskunta voi jalostaa elintarvikkeita ja välittää jäsenilleen tuotteita, joita ei itse tuota.

4 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja
Osuuskunnan tuotteita ja palveluja voidaan tarjota muillekin kuin jäsenille. Jäsenillä on ensisijainen oikeus osuuskunnan tuotteisiin ja palveluihin.

5 § Osuus ja osuusmaksu
Osuuskunnan jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella, jonka nimellisarvo on 50 euroa. Osuuskunnan jäsenen tulee maksaa osuusmaksu (50 euroa) yhdessä erässä osuuskunnan pankkitilille tai käteiskassaan 30 päivän kuluessa, siitä kun hänet on hyväksytty osuuskunnan jäseneksi.

6 § Muut maksut
Osuuskunnan jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun, jonka määrästä päättää osuuskunnan kokous. Osuuskunta kerää myös satomaksun, jonka määrästä päättää hallitus ja maksusta sovitaan kunkin jäsenen kanssa erikseen. Satomaksun suuruus on enintään 500 €/vuosi. Satomaksu palautetaan tuotteina.

7 § Osuuskunnan jäsenen vastuut
Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista tai sitoumuksista.

8 § Tilikausi ja tilinpäätös
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetään vahvistettavaksi osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa.

9 § Osuuskunnan kokoukset
Osuuskunnan kokoukset ovat varsinainen osuuskunnan kokous sekä mahdolliset ylimääräiset osuuskunnan kokoukset.

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: osuustoimintalain määräämät asiat, osuuskunnan ylijäämän jakaminen sekä jakoperusteet ja hallitukselle maksettavat palkkiot. Hallitukselle voidaan maksaa palkkio ainoastaan, mikäli edellinen tilikausi on ollut ylijäämäinen. Osuuskunnan kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kokouskutsu voidaan lähettää joko postin vai sähköpostin välityksellä.

10 § Jäsenen erottaminen
Osuuskunnan hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen toimii vastoin osuuskunnan sääntöjä, laiminlyö liittymissopimuksessa sovittujen tai myöhemmin sovittujen maksujen suorittamisen osuuskunnalle tai tuottaa toiminnallaan osuuskunnalle haittaa tai vahinkoa.

11 § Toiminimenkirjoitusoikeus
Osuuskunnan toiminimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Lisäksi hallitus voi myöntää toiminimenkirjoitusoikeuden määräämälleen henkilölle.

12 § Rahastot
Osuuskunta voi perustaa, kartuttaa ja käyttää muitakin rahastoja toimintansa turvaamiseksi lakisääteisen vararahaston lisäksi.

Mainokset